รั้วกั้นอเนกประสงค์ Trolley

รั้วกั้นอเนกประสงค์ รุ่นมาตรฐาน 1.50×0.80 ม.
รหัสสินค้า TS สีขาว 7.5 kg

2,390 บาท  

2,545 บาท

รั้วกั้นอเนกประสงค์ รุ่นพิเศษ (เสริมตาถี่) 1.50×0.80 ม.
รหัสสินค้า TSP สีขาว 9.2 kg

3,590 บาท  

3,870 บาท

รั้วกั้นอเนกประสงค์ รุ่นสูง 1.50×1.40 ม.
รหัสสินค้า : TT สีขาว 16 kg

4,090 บาท  

4,430 บาท

รั้วกั้นอเนกประสงค์ รุ่นอลูมิเนียม 2.00×0.80 ม.
รหัสสินค้า : TAR สีเหลือง-แดง 6.8 kg

2,700 บาท  

2,890 บาท

รั้วกั้นอเนกประสงค์ รุ่นสูง 0.80×1.40 ม. 

เสริมล้อ ตะขอ สีขาว เหล็ก 4 หุน

2,900 บาท  

3,100 บาท

รั้วกั้นอเนกประสงค์ รุ่นสูง 0.80×1.40 

เหล็กเเบน

2,850 บาท  

3,050 บาท

รั้วกั้นอเนกประสงค์ รุ่นสูง 0.80×1.40 

สีแดง เหล็ก 4 หุน

2,600 บาท  

2,750 บาท

รั้วกั้นอเนกประสงค์ รุ่นอลูมิเนียม 0.80×1.40

สีขาวเเดง

2,700 บาท  

2,890 บาท

     รั้วกั้นอเนกประสงค์ รุ่นสูง 0.80×1.40
สเเตนเลส

7,800 บาท  

8,550 บาท

รั้วกั้นอเนกประสงค์ รุ่น Petit 1.00×0.63 ม.
รหัสสินค้า TP สีขาว 5.0 kg

1,300 บาท

รั้วกั้นอเนกประสงค์ รุ่น 4
1.00×0.83 ม.
รหัสสินค้า T4 สีขาว 3.8 kg 

1,600 บาท

รั้วกั้นอเนกประสงค์ รุ่น L
เสริมกลาง พร้อมล้อ 3.00×1.28 ม.
รหัสสินค้า สีขาว 16 kg

4,500 บาท

รั้วกั้นอเนกประสงค์ รุ่น L
เสริมกลาง พร้อมล้อ 6.00×1.28 ม.
รหัสสินค้า สีขาว 32 kg

5,500 บาท